Как се определя възнаграждението на пътуващия 💵
Reward
Traveler
Payment
Как се определя възнаграждението на пътуващия?
Glocalzone A.June 5, 2020

Glocalzone предлага на пътуващите сума на възнаграждението според цената на продукта. Въпреки това пътуващите могат да променят сумата в зависимост от сделката. Възможните допълнителни такси за закупуване на продукта също трябва да се имат предвид при преговорите с купувача. 🙂

Glocalzone допуска плащания в евро (EUR), но в момента нашият екип работи върху включването и на други валути! Размерът на възнаграждението зависи от цената на продукта, размера на продукта и сделката, сключена с купувача. Даден пътуващ може да спечели около 500 долара на пътуване, като донесе различни продукти.