Как работи Glocalzone? 🧐
How?
Travel
Order
Как работи Glocalzone?
Glocalzone A.June 3, 2020

Като купувач можете да поискате от пътуващите да Ви донесат продукти. И обратно, можете да превърнете пътуванията си в печелившо мероприятие, като донесете исканите продукти от чужбина като пътник. Купувачите и пътуващите се договарят за цената на продукта и възнаграждението на пътуващия.

След като се споразумеят, купувачът плаща за продукта със системата за сигурни разплащания. След това пътуващият купува поръчаното със собствения си бюджет. Когато пътуващият достави продукта, и двете страни потвърждават доставката, така че плащането на купувача да може да бъде преведено на пътуващия.