Learn the guidelines for adding products on Glocalzone!
Shopping
Насоки на Glocalzone за добавяне на продукт
Glocalzone A.October 21, 2020

Glocalzone автоматичн вашия продукт в рамките на тези правила и Ви комбинира с пътуващите.

Ако някое от следващите се отнася за Вашия продукт, няма да е възможно да го закупите чрез Glocalzone.

  1. Ако сте добавили алкохол, тютюн, електронна цигара и нейните допълнителни продукти за нея, еротични стоки, лекарства без рецепта и свързани продукти, които са незаконни за продажба на онлайн платформи,

2.Ако вашият продукт е растение, семена или разопакована храна,

3.Ако към обяснението за продукта, наименованието му, изображението или марката е добавено съдържание, несъответстващо на нашите правила на общността,

4.Ако заявеният от вас продукт е живо същество,

5.Ако продуктът е добавен за покупка или продажба на къщи, автомобили или продажба на каквото и да било,

6.Ако се отнася за продукт втора ръка,

Отбележете, че чрез Glocalzone пътниците могат да носят само продуктите, които самите те са закупили. Ако Вашият продукт е закупен преди, нашите стандарти за безопасност изискват да не можете да го поръчате чрез Glocalzone.