От картата ми е изтеглено 1 евро. Защо 💶
Verification
Transactions
Refund
От картата ми е изтеглено 1 евро. Защо?
Glocalzone A.March 29, 2021

Ако сте добавили картата си в Glocalzone за първи път, от нея ще бъде изтеглено 1 евро, което ще бъде върнато обратно по картата само за да се провери дали картата ви работи правилно.