Какво се случва с Вашата поръчка, ако пътуването бъде забавено?
Traveler
Travel
Cancel
Датата на пътуване / маршрутът на пътника се промениха, какво да направя?
Glocalzone A.April 7, 2021

Ако датата на пътуване или маршрута на пътника се променят, той трябва да актуализира пътуването и да Ви уведоми за тази ситуация. Ако сте започнали разговор, но все още не сте платили, можете да обсъдите новия маршрут/ дата. Ако вече сте платили и пътникът все още може да купи поръчаното, не е необходимо да правите промени. Ако обаче сте платили и пътникът не може да се сдобие с Вашия продукт, можете да се свържете с нас за възстановяване на сумата.