Какви могат да бъдат причините за отхвърлянето на Вашия продукт?
Product
Rules
Shopper
Продуктът, който добавих, беше отхвърлен, защо?
Glocalzone A.29 Mart 2021

Продуктът, който сте добавили, може да бъде отхвърлен само защото е незаконен или не отговаря на нашите правила. Освен това не трябва да се забравя, че разпоредбите на всяка държава са различни. Правилата за отделните държави може да се различават в зависимост от държавата, затова препоръчваме да проверите правилата на Вашата държава. Освен това Ви препоръчваме да прочетете статията Правила на Glocalzone за добавяне на продукти.