Дали плащате поръчки със свои пари?
Order
Payment
Traveler
Трябва ли да закупя със собствени пари поръчките, които са ми заявени?
Glocalzone A.7 Nisan 2021

Купувачите могат да плащат за своите поръчки на Glocalzone незабавно или след като са се съгласили с вас като пътник по време на разговора ви. И в двата случая вие като пътешественик купувате продукта със собствени пари. Glocalzone превежда парите ви, когато изпращачът потвърди, че е получил продукта без проблем. За да научите как да изтеглите парите си, можете да видите статията ни Доставих поръчката, кога и как мога да изтегля парите си?